Description

beart chun comhionannas inscne a chur chun cinn nó a bhaint amach ar rogha eile í ar mhúnla atá faoi threoir gearáin maidir le bheith réamhbhreathnaitheach i dtaca le bheith ag tabhairt ar chomhlachtaí, mar údaráis phoiblí agus fostóirí, bheith réamhghníomhach i leith gearán seachas a bheith ag freagairt dóibh amháin

Additional notes and information

Tá bearta den sórt réamhghníomhach sa mhéid is go bhfuil siad mar aidhm acu cleachtais atá ann cheana a athrú, cleachtais sa todhchaí a scrúdú i dtéarmaí a n-iarmhairt ar mhná, nó sainbheartais a chur i bhfeidhm chun comhionannas inscne a chur i bhfeidhm.