Description

У вези са родном равноправношћу, термин „проактивне мереˮ односи се на многе врсте мера за промоцију или постизање родне равноправности које су алтернативе моделу који се односи на родне неједнакости на основу жалби.

Additional notes and information

Суштина таквих мера је у томе што оне гледају у будућност и захтевају да органи, попут јавних власти и послодаваца, преузму иницијативу уместо да само одговоре на притужбе. Оне су проактивне у томе што имају за циљ да промене постојеће праксе, проуче будуће праксе у смислу њиховог утицаја на жене или спроводе експлицитне политике за унапређење родне равноправности.