Description

Politike i programi su rodno osjetljivi ako uzimaju u obzir posebnosti u vezi sa životom žena i muškaraca, dok imaju za cilj eliminisanje nejednakosti i promociju rodne ravnopravnosti, uključujući jednaku raspodjelu resursa, osvrćući se na rodnu dimenziju i uzimajući je u obzir.