Description

politikos ir programos, vykdant kurias įvertinami moterų ir vyrų gyvenimo ypatumai, siekiama panaikinti nelygybes ir skatinti lyčių lygybę, įskaitant vienodą išteklių paskirstymą, todėl atsižvelgiama į lyčių aspektą