Additional notes and information

Pozityvūs veiksmai yra vienas iš terminų, vartojamų „pozityvioms priemonėms“ apibūdinti. Tačiau jis taip pat vartojamas tarptautinėje žmogaus teisių teisėje siekiant apibūdinti „teigiamą valstybės veiksmą“ (valstybės pareigą inicijuoti veiksmus, palyginti su valstybės pareiga susilaikyti nuo veiksmų). Jo vartojimas todėl gali būti nevienareikšmiškas ta prasme, kad gali reikšti ne tik pozityvias priemones lyčių lygybės srityje.