Description

Pozitivna akcija ili djelovanje je obaveza države da pokrene akciju nasuprot obavezi države da se uzdrži od akcije.

Additional notes and information

To je jedan od više različitih termina koji se koriste za opisivanje „pozitivnih mjera”. Međutim, pozitivna akcija se također koristi u međunarodnom pravu o ljudskim pravima da bi se opisalo „pozitivno djelovanje države” (obaveza države da pokrene akciju nasuprot obavezi države da se uzdrži od akcije). Tako, upotreba termina pozitivna akcija može biti dvosmislena, zbog toga što se njegovo značenje ne ograničava isključivo na pozitivne mjere u oblasti rodne ravnopravnosti.