Description

pyetja nëse një ligj, politikë apo veprim i veçantë është i rëndësishëm për marrëdhëniet gjinore dhe / ose barazinë gjinore