Description

pytanie, czy dane prawo, polityka lub działanie mają znaczenie dla relacji między płciami lub dla równouprawnienia płci