Description

Питање да ли је одређени закон, политика или акција релевантна за родне односе и/или родну равноправност.