Description

nekaj ali nekdo, ki kaže vzorce, ki se razlikujejo glede na spol

Additional notes and information

Primer: rožnata in modra sta spolno zaznamovani barvi, spolno zaznamovane institucije, spolno zaznamovan videz itd. Uporaba angleške besede gender v obliki glagola je odraz spremenjenega razumevanja spola kot dejavnega potekajočega procesa – nekaj je spolno zaznamovano oz. ospoljeno, ko se dejavno vključi v družbene procese, ki producirajo in reproducirajo razlike v spolnih identitetah.