Description

Kahjulik tegevus, mida õhutab paljudes ühiskondades levinud suguluse ja pärimissuhete liikumine mööda isaliini ja lootus, et pojad tagavad majandusliku toetuse, turvatunde vanas eas ja viivad läbi matuseriitused

Additional notes and information

See on osa sotsiaalsetest normidest, mis väärtustavad poegi rohkem kui tüdrukuid. Perede vähenev suurus ja aeg-ajalt esinevad ranged reeglid, mis piiravad laste arvu perekonnas, võimendavad sügavale juurdunud eelistust saada poegi. Soo valimine võib leida aset enne embrüo siirdamist, raseduseaegse loote soo tuvastamise ja valikulise abordina või pärast sündi tüdrukute tapmise või hooletusse jätmisena. Vahel kasutatakse soo valimist soolise tasakaalu saavutamiseks perekonnas, kuid enamasti leiab see siiski aset poegade eelistamise tõttu.