Description

Увреждаща процедура, прилагана без медицинска причина върху женските полови органи.

Additional notes and information

През първите години, през които тази форма на увреждаща жените и момичетата практика е обсъждана извън практикуващите я групи, е наречена с общия израз „обрязване на жени“. Този израз, обаче, прави паралел с „обрязване на мъже“ и в резултат на това се създава объркване между тези две напълно различни практики. Затова и това наименование не се препоръчва.