Description

škodljivi posegi na ženskih spolnih organih v nemedicinske namene

Additional notes and information

V prvih letih, ko se je o tej obliki škodljive prakse za ženske in dekleta razpravljalo zunaj skupin, ki to prakticirajo, je bilo na splošno govora o „obrezovanju žensk“. Vendar ta izraz vzbuja primerjavo z obrezovanjem moških in posledično ustvarja zmedo med tema dvema različnima praksama. Zato ni priporočljiv.