Description

U najširem smislu, obrezivanje žena obuhvata štetne procedure nad ženskim genitalnim organima u nemedicinske svrhe.

Additional notes and information

Prvih godina tokom kojih se o ovim postupcima štetnim za žene i djevojčice raspravljalo izvan grupa koje provode te postupke uglavnom su nazivani „žensko obrezivanje”. Taj izraz, međutim, povlači paralele s muškim obrezivanjem i posljedično stvara zabunu između ove dvije vrlo različite prakse. Iz tog se razloga ne preporučuje korištenje pojma „žensko obrezivanje”.