Description

godīguma un taisnīguma nodrošināšana ieguvumu un atbildības sadalē starp sievietēm un vīriešiem

Additional notes and information

Šī koncepcija atzīst, ka sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgas vajadzības un vara un ka šīs atšķirības ir jāidentificē un jārisina veidā, kas mazina nelīdzsvaru starp dzimumiem. Tas var ietvert vienlīdzīgu attieksmi vai attieksmi, kas ir atšķirīga, bet ir uzskatāma par vienlīdzīgu attiecībā uz tiesībām, ieguvumiem, saistībām un iespējām. Lai gan terminus bieži vien izmanto pārmaiņus, termini “līdztiesība” un “taisnīgums” ir divas ļoti atšķirīgas koncepcijas. Starptautiskie cilvēktiesību līgumi min terminu “līdztiesība”, savukārt citās nozarēs bieži tiek lietots termins “taisnīgums”. Terminu “dzimumu līdztiesība” reizēm izmanto veidā, kas nostiprina stereotipus par sieviešu lomu sabiedrībā, vedinot domāt, ka pret sievietēm jāizturas “taisnīgi” atbilstoši viņām piešķirtajai lomai. Šāda izpratne veicina nelīdztiesīgas dzimumu attiecības un nostiprina dzimšu stereotipus, kas kaitē sievietēm. Tāpēc termins jāizmanto piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka tas neslēpj nevēlēšanos atklātāk runāt par diskrimināciju un nelīdztiesību.