Description

politiska nostāja un apņemšanās mainīt sieviešu politisko stāvokli un veicināt dzimumu līdztiesību, pamatojoties uz tēzi, ka sievietes ir pakļautas viņu dzimtiskotā ķermeņa, t. i., dzimuma dēļ

Additional notes and information

Visos feminisma veidos ir norādīts, ka sievietes ir pakārtotā stāvoklī attiecībā pret vīriešiem. Papildus trim feminisma un postfeminisma viļņiem ir vairāki feminisma virzieni un orientācijas, piemēram, marksistiskais feminisms, liberālais feminisms, kiberfeminisms, lesbiešu feminisms, radikālais feminisms, feminisms un psihoanalīze utt. Mūsdienu feminisma veidos galvenā uzmanība ir vērsta uz sieviešu, viņu stāvokļu un lomu pārvērtēšanu un koncepciju pārskatīšanu vai dzimumdiskriminācijas un atstumšanas slēpto formu dekonstrukciju.