Description

politika ose praktika që është kryesisht simbolike dhe përfshin përpjekjen për të përmbushur detyrimet e dikujt në lidhje me synimet e vendosura, siç janë kuotat gjinore vullnetare ose të mandatuara, me përpjekje ose gjeste të kufizuara, veçanërisht ndaj grupeve të pakicave dhe grave, në mënyrë që nuk do të ndryshojnë pushtetin e dominuar nga burrat dhe / ose rregullimet organizative

Additional notes and information

Praktika gjithashtu është vërejtur shpesh në emërimin e kandidatëve për zgjedhje.