Description

paprastai simbolinė politika ar praktika, apimanti ketinimus vykdyti į nustatytus tikslus atsižvelgenčius įsipareigojimus, kaip antai savanoriškos ar nustatytos lyčių kvotos, ir ribotas pastangas ar veiksmus juos įgyvendinti, ypač mažumų ir moterų atžvilgiu, kurios negali pakeisti vyrų dominuojamų valdymo ir (arba) organizacinių struktūrų

Additional notes and information

Tokia praktika taip pat dažnai pastebima skiriant kandidatus į rinkimus.