Description

Политика или практика, която е главно символична и включва опит за изпълнение на задълженията по отношение на поставените цели, като например доброволни или задължителни квоти относно половете, с ограничени усилия, особено спрямо малцинствените групи и жените, по начини, които няма да промени доминираната от мъжете власт и/или организационни условия.

Additional notes and information

Практиката често е наблюдавана и в номинирането на кандидати за избори.