Description

proces, stratégia a nespočetné úsilie, ktorými sa ženy usilujú oslobodiť sa spod autority a kontroly mužov a tradičných mocenských štruktúr, ako aj zabezpečiť rovnaké práva pre ženy, odstrániť rodovú diskrimináciu zo zákonov, inštitúcií a vzorov správania a stanoviť právne normy, ktoré podporia ich plnú rovnosť s mužmi