Description

proces, strategia i niezliczone wysiłki kobiet mające na celu wyzwolenie się spod władzy i kontroli mężczyzn oraz tradycyjnych układów siły, a także zabezpieczenie równouprawnienia kobiet, usunięcie przepisów prawa, instytucji i wzorców zachowań dyskryminujących ze względu na płeć oraz stworzenie standardów prawnych promujących pełną równość kobiet i mężczyzn