Description

svaka razlika, isključenje ili ograničenje na osnovi spola i roda kojemu je posljedica ili svrha da ženama ugrozi, odnosno onemogući priznavanje, uživanje ili korištenje ljudskih prava i temeljnih sloboda na političkom, gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom području, bez obzira na njihovo bračno stanje, na osnovi ravnopravnosti žena i muškaraca

Additional notes and information

Diskriminacija žena može se manifestirati i u postupcima čija je posljedica ili učinak uskraćivanje ostvarivanja prava ženama zbog nepriznavanja već postojećeg nepovoljnog rodnog položaja i neravnopravnosti kojima su žene izložene (nenamjerna ili neizravna diskriminacija) te zbog nepostupanja, odnosno nepoduzimanja nužnih zakonskih mjera koje osiguravaju potpuno ostvarivanje prava žena, zbog nepostojanja ili neprovođenja nacionalne politike čiji je cilj postizanje rodne ravnopravnosti te zbog neprimjene mjerodavnih zakona. Diskriminacija može proizlaziti i iz zakona (de iure diskriminacija) i iz prakse (de facto diskriminacija). Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) prepoznaje i usmjerena je na oba oblika diskriminacije, bez obzira nalaze li se u zakonima, politici, postupcima ili praksi.