Description

nasilje koje obuhvaća sve vrste rodno uvjetovanog nasilja koje za posljedicu ima ili bi vjerojatno moglo imati, fizičku, spolnu ili psihičku povredu, odnosno uzrokovati patnju žena, uključujući prijetnje takvom vrstom nasilja, prisilu ili prisilno lišavanje slobode, bez obzira događa li se u privatnom ili javnom životu