Description

postoje, stereotypy a kultúrne normy, ktoré podporujú rodové postupy a môžu spôsobiť rodovo motivované formy priameho násilia