Description

dearcthaí, steiréitíopaí agus noirm chultúrtha a thacaíonn le cleachtais inscnithe agus a d'fhéadfadh foirmeacha d'fhoréigean díreach inscne a chruthú