Description

gespecialiseerde dienst voor vrouwen, die veilig onderdak en ondersteuning biedt aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, en aan hun kinderen

Additional notes and information

Opvangcentra voor vrouwen of blijf-van-mijn-lijfhuizen behoren, samen met nationale hulplijnen voor vrouwen, tot de belangrijkste gespecialiseerde ondersteunende diensten voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en hun kinderen. Ze bieden niet alleen veilige noodopvang waar vrouwen en hun kinderen kunnen ontsnappen aan geweld, maar ook ondersteuning op de lange termijn om slachtoffers in staat te stellen een leven zonder geweld op te bouwen. Het aantal plaatsen in opvangcentra voor vrouwen wordt meestal aangeduid in aantal bedden, maar in sommige landen, waar de opvangruimtes een bepaald aantal bedden voor vrouwen en kinderen bevatten, tellen alleen de bedden die aan vrouwen worden toegewezen. Het memorandum bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) bevat de aanbeveling dat landen minimaal één opvangruimte voor vrouwen per 10.000 inwoners zouden moeten hebben (voor onderdak van een vrouw en haar kinderen).