Description

Специализирана услуга, предоставяща безопасно настанвяване и подкрепа на жени, жертви на на насилие, и на техните деца.

Additional notes and information

Приютите или убежищата за жени, наред с националните горещи телефонни линии за жени, са едни от най-важните специализирани услуги за подкрепа за жените, жертва на насилие, и за техните деца. Те не само предоставят безопасно и спешно настаняване, където жените и техните деца могат да намерят убежище от насилие, но и дългосрочна подкрепа в помощ на жертвите да изградят наново самостоятелен живот без насилие. Броят на местата в приютите за жени се определя главно от броя легла в приютите, макар че в някои държави, където пространството на приюта включва определен брой или процент легла за жените и децата, се отчитат само леглата, разпределени за жените. Обяснителният доклад на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулската конвенция) съдържа препоръки, според които държавите следва да предоставят най-малко място за една жена в приют на всеки 10 000 жители (за настаняване на жена и нейните деца).