Description

vecāku tiesības un pienākumi attiecībā uz viņu bērniem

Additional notes and information

Lai atbalstītu bērnu veselīgu augšanu, saskanīgu personisko attīstību un spēju veidot neatkarīgu dzīvi un karjeru, vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par savu bērnu dzīvi, personisko attīstību, tiesībām un priekšrocībām. Tādējādi vecāku tiesības atspoguļo arī bērna cilvēktiesības. Vecāku tiesības nedrīkst būt pretrunā ar bērna pamata cilvēktiesībām, kā noteikts valsts un starptautiskajos tiesību aktos. Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra Cilvēktiesību biroja visas bērna tiesības ir noteiktas Konvencijā par bērna tiesībām. Vecāku tiesības piešķir abiem vecākiem. Šo jēdzienu apzīmē arī ar terminu “vecāku pienākums”.