Description

kvantitativ værdisættelse, blandt andet gennem evaluering og opstilling af satellitregnskaber over ulønnet arbejde, som ikke figurerer i nationalregnskaberne (FN's nationalregnskabssystem), såsom arbejde i hjemmet, pasning og pleje af børn samt andre omsorgsafhængige personer, madlavning for familien samt arbejde til gavn for samfundet og andet frivilligt arbejde.