Description

Количествено измерване, включително чрез оценяване и отразяване на стойността на незаплатения труд, който е извън националните сметки в сателитни сметки ( по системата за национални сметки на ООН) като домакински труд, грижи за децата и други зависими членове на семейството, приготвяне на храна за семейството, ангажираност с обществен и друг доброволен труд.