Description

rôzne formy neštandardného, atypického, alternatívneho zamestnania

Additional notes and information

Nepravidelná a/alebo neistá práca je často spojená s prácou na čiastočný úväzok, sezónnou a neformálnou prácou, samostatnou zárobkovou činnosťou, prácou na dobu určitú, dočasnou prácou, pracovnou pohotovosťou, domácimi pracovníkmi a agentúrnou prácou. Rozmery tejto práce môžu okrem iného zahŕňať neistotu pokračovania v práci, nedostatočnú kontrolu nad pracovným procesom, nízky príjem a obmedzenú sociálnu a právnu ochranu. Zhoršenie štandardného pracovného pomeru môže spôsobiť, že zamestnávanie žien bude neistejšie.