Description

dažādu veidu nestandarta, netipiska, alternatīva nodarbinātība Netipiskais darbs (arī dēvēts par nestandarta darbu) ir tādi darba apstākļi, kuri neatbilst standarta darba attiecību reālijām. Tiek saprasts kā pilna laika darbs ar nedefinēto periodu, kā arī kā daļa no subordinētajām, taču bilaterālajām darba attiecībām. Tas pārklāj plašas un augošas darba un nodarbinātības formas, kuras raksturo kustīgums/pārmaiņas/fleksibilitāte un pazemināta drošība. Šīs formas ietver: daļējas nodarbinātības darbu, sezonas darbus, darba dalīšanu, līgumdarbus, laicīgu darbu, darbu no mājām, attālinātu darbu, pašnodarbinātību un laulāto vai ģimenes locekļu darbu mazajos ģimenes uzņēmumos. Dažām netipiskā darba formām trūkst pienācīgas pārraudzības, kas apdraud darba drošību un sociālo aizsardzību.