Description

verschillende vormen van atypische, flexibele, alternatieve arbeid

Additional notes and information

Niet-regulier en/of onzeker werk wordt vaak in verband gebracht met parttime werk, seizoenswerk en tijdelijk werk, zelfstandige arbeid, arbeidsovereenkomsten voor bepaaldetijd, aanwezigheidsdiensten, thuiswerkers, en uitzendwerk. Aspecten van dergelijk werk kunnen onder meer zijn: onzekerheid over voortzetting van de werkzaamheden, gebrek aan controle voer het arbeidsproces, laag inkomen en beperkte sociale en wettelijke bescherming. De erosie van de standaard arbeidsverhouding kan ervoor zorgen dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt onzeker wordt.