Description

elastyczna organizacja czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze godzin, pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych

Additional notes and information

Różne formaty czasu pracy oferują zakres możliwości co do liczby godzin pracy oraz rozkładu list, zmian lub harmonogramów pracy, w rozkładzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Praca zmianowa, nietypowe godziny oraz godziny nadliczbowe mogą być postrzegane jako elastyczne uregulowanie dotyczące czasu pracy nastawione na pracodawcę; jednak systemy urlopów z powodów rodzinnych np. możliwość różnicowania początku lub zakończenia dnia roboczego oraz możliwość organizowania czasu pracy, aby brać całe dnie wolnego z powodów rodzinnych, bez wykorzystywania dni świątecznych, to przykłady uregulowań dotyczących czasu pracy nastawionych na pracownika lub uregulowań wspierających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Elastyczność czasu pracy można oceniać jako wkład w równość płci, ponieważ pomaga jednostkom utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym. Przynosi ona jednak również negatywne skutki takie jak koncentrację kobiet w niskopłatnych pracach w niepełnym wymiarze godzin, oferującą niewiele szkoleń lub możliwości rozwoju kariery lub niezapewniającą ich w ogóle.