Description

flexibele organisatie van de werktijd, deeltijdwerk, overwerk en nachtwerk

Additional notes and information

Werktijdformules bieden tal van mogelijkheden voor wat betreft het aantal uren dat wordt gewerkt en de indelingen van roosters, ploegendiensten of werkschema's per dag, week, maand of jaar. Werk in ploegendiensten, op ongebruikelijke tijdstippen en overwerk kunnen worden gezien als voorbeelden van op de werkgever gerichte flexibele arbeidstijdregelingen; verlofregelingen voor gezinsaangelegenheden, zoals de mogelijkheid om de werkdageerder of later te beginnen en/of beëindigen en de mogelijkheid om de werktijd zodanig in te delen dat hele dagen vrij kan worden genomen om gezinsredenen, zonder vakantiedagen te gebruiken, zijn voorbeelden van op de werknemer gerichte arbeidstijdregelingen, of regelingen om de balans tussen werk en gezinsleven te ondersteunen. Arbeidstijdflexibiliteit draagt bij aan de gelijkheid van vrouwen en mannen, omdat het personen helpt de balans tussen werk en privéleven in stand te houden. Het heeft echter ook nadelen, zoals de concentratie van vrouwen in laagbetaalde, parttime banen, waarin nauwelijks of geen opleidings- of carrièremogelijkheden voorhanden zijn.