Description

organizacija radnog vremena, rada u nepunom radnom vremenu, prekovremenog i noćnog rada na fleksibilan način

Additional notes and information

Oblici radnog vremena nude niz mogućnosti u pogledu radnih sati, planiranja radnih lista, smjena ili rasporeda rada na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj osnovi. Rad u smjenama, neuobičajeni i prekovremeni radni sati mogu se smatrati primjerima raspodjele radnog vremena koja je prilagođena poslodavcu. Suprotno tome, planiranje dopusta iz obiteljskih razloga, npr. mogućnost kliznog početka ili završetka radnog vremena i mogućnost organizacije radnog vremena kako bi se iskoristili čitavi slobodni dani iz obiteljskih razloga bez korištenja godišnjeg odmora, primjeri su raspodjele radnog vremena koja je prilagođena zaposleniku ili raspodjele koja omogućava ravnotežu poslovnog i obiteljskog života. Fleksibilnost radnog vremena može se ocijeniti kao doprinos rodnoj ravnopravnosti jer pomaže pojedincima u održavanju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života. Međutim, nedostatci te fleksibilnosti su zadržavanje žena na niskoplaćenim, honorarnim poslovima s dostupnim malim ili nikakvim mogućnostima za usavršavanje ili razvoj karijere.