Description

rodinný príslušník pracujúci v rodinnom podniku, ako je farma, obchod, malý podnik alebo odborná prax, často manželka, dcéra alebo syn