Description

manželka alebo manžel osoby, ktorá pracuje spravidla ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo je v slobodnom povolaní, kde dotyčná manželka alebo dotyčný manžel významne prispieva k výkonu práce, ale nie vždy za to dostáva náležitú priamu odmenu a často nemá nárok na výhody vyplývajúce zo sociálnej ochrany