Description

lárionad a sholáthraíonn seirbhísí speisialaithe d'íospartaigh an fhoréigin ghnéasaigh, amhail cúram míochaine agus tacaíocht tráma láithreach in éineacht le scrúduithe fóiréinseacha láithreacha chun an fhianaise a theastaíonn le haghaidh ionchúisimh a bhailiú, chomh maith le comhairleoireacht agus teiripe shíceolaíoch fhadtéarmach, tacaíocht d'íospartaigh le linn imeachtaí cúirte, agus cúnamh praiticiúil eile

Additional notes and information

Foráiltear le caighdeáin arna gcur ar fáil ag Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Fhoréigean i gcoinne na mBan agus Foréigean Baile a Chosc agus a Chomhrac go bhfuil líon leordhóthanach de na hionaid sin ar fáil agus go bhfuil siad inrochtana go héasca, agus go ndéantar a gcuid seirbhísí ar bhealach cuí. Ba cheart go mbeadh ar a laghad ionad amháin den sórt sin ar fáil in aghaidh gach 200 000 áitritheoir. D'fhéadfadh ionaid tharrthála iaréignithe a bheith ann i go leor foirmeacha éagsúla agus de ghnáth cabhraíonn sé go fadtéarmach. Féadfaidh ionaid atreorúcháin maidir le foréigean gnéasach, ar an láimh eile, speisialú i gcúram míochaine láithreach, cleachtas fóiréinseach ardchaighdeáin agus idirghabháil ghéarchéime. Is féidir iad a chur ar bun i suíomh ospidéil chun seiceálacha leighis a dhéanamh agus an t-íospartach a atreorú chuig sainionaid do mhná.