Description

aon chineál foréigin atá dírithe i gcoinne mná toisc gur bean í nó a théann i bhfeidhm go díréireach ar mhná

Additional notes and information

Is foirm idirdhealaithe é foréigean inscne in aghaidh na mban agus sárú ar a saoirsí agus ar a gcearta bunúsacha. Áiríonn sé gach gníomh foréigin in aghaidh na mban a dtiocfaidh díobháil fhisiceach, ghnéasach, shíceolaíoch nó eacnamaíoch dá bharr nó a bhfuil, nó ar dócha go mbeadh, fulaingt ann do mhná dá bharr, lena n-áirítear gníomhartha den sórt sin a bhagairt, comhéigean nó saoirse a cheilt go treallach, cibé acu sa saol poiblí nó sa saol príobháideach. Áiríonn foréigean inscne foirmeacha foréigin, amhail foréigean i ndlúthchaidreamh, foréigean gnéasach (lena n-áirítear éigniú, ionsaí gnéasach agus ciapadh), foréigean síceolaíoch agus eacnamaíoch, gáinneáil ar mhná, striapachas éigeantais, sclábhaíocht, agus cineálacha éagsúla de chleachtais dhíobhálacha, mar phóstaí leanaí agus/nó cleamhnas, ciorrú ball giniúna ban, coireanna a dhéantar ar son na honóra mar a thugtar air, ginmhilleadh éigeantais, toircheas éigeantais agus steiriliú éigeantais. Tá foréigean inscne in aghaidh na mban bunaithe ar ghaol cumhachta struchtúrach ordlathach agus neamhionann atá fréamhaithe i noirm inscne a bhaineann le cultúr. Taispeánann sé freisin an t-ordú san ord siombalach agus cultúrtha, agus is minic a nochtann sé é féin i bhforéigean díreach. Leagann an sainmhíniú seo béim ar an bhfíric, maidir le foréigean inscne in aghaidh na mban, go bhfuil sé mar aidhm aige an éagothroime cumhachta stairiúil idir mná agus fir a dhéanamh níos feiceálaí, agus déanann sé iarracht an patrún smachtach a bhaineann le rialú comhéigneach a cheileann a saoirsí bunúsacha ar mhná a thabhairt leis.