Description

ochotnicza grupa obywateli nienastawiona na zysk, zasadniczo niezależna od rządu, zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym w celu działania na rzecz wspierania dobra publicznego

Additional notes and information

Organizacje pozarządowe są uznawane za kluczowe podmioty sektora trzeciego w ramach krajobrazu rozwoju, praw człowieka, działaniań humanitarnych, równości płci, środowiska i wielu innych obszarów działań publicznych. Kobiece organizacje pozarządowe są najbardziej znane z dwóch różnych, lecz często powiązanych ze sobą rodzajów działalności: dostarczanie usług potrzebującym kobietom oraz organizacja wspierania polityki i kampanii publicznych dążących do transformacji społecznej wymaganej dla osiągnięcia równości płci.Organizacje pozarządowe działają także w szerokim zakresie innych wyspecjalizowanych ról, takich jak budowanie demokracji parytetowej, rozwiązywanie konfliktów, analizowanie polityk, badania oraz dostarczanie informacji. Organizacje pozarządowe są głównymi partnerami rządów w dążeniu do równości płci. Przedstawiając poglądy swoich członków w kwestiach równości płci, przedstawiając propozycje i sugestie, współpracując przy konkretnych projektach, prowadząc badania w zakresie zagadnień merytorycznych lub, w kontekście mediów, nadając widoczność i legitymizację kwestiom równości płci, organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w osiąganiu równości płci, która musi być doceniana i wspierana przez państwa.