Description

Kasumit mitte taotlev vabatahtlik kodanike rühm, mis on valitsusest sõltumatu ja tegutseb kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil suurema avaliku heaolu loomise nimel

Additional notes and information

Vabaühendused on olulised kolmanda sektori osalised inimõiguste kaitse, arengukoostöö ja humanitaarabi, soolise võrdõiguslikkuse, keskkonnakaitse ja paljudes muudes valdkondades. Naiste vabaühendusi teatakse kõige paremini kahe erineva, kuid seotud tegevuse kaudu: teenuste pakkumine abivajavatele naistele ja huvikaitset ning teavitustööd tegevad ühendused, mis soovivad ellu viia sotsiaalseid muutusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. Vabaühendused on aktiivsed ka paljudes teistes valdkondades, nagu demokraatia areng, konfliktide lahendamine, poliitikaanalüüs, uuringud ja teabe pakkumine. Vabaühendused on valitsuste olulised partnerid soolise võrdõiguslikkuse poole püüdlemisel. Oma liikmete soolist võrdõiguslikkust puudutavate vaadete esitlemine, ettepanekute tegemine, koostööprojektid, oluliste teemade uurimine või meedias soolise võrdõiguslikkuse teemade nähtavaks tegemine muudab vabaühendused soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel oluliseks partneriks, keda riigid peaksid väärtustama ja julgustama.