Description

Невладине организације (НВО), које се често називају и „организацијама цивилног друштва” и женским организацијама, непрофитне су, добровољне групе грађана, углавном независне од владе, које се организују на локалном, државном или међународном нивоу како би се бавиле питањима заштите јавног добра. НВО су препознате као кључни актери трећег сектора у предјелу развоја, људских права, хуманитарних акција, родне равноправности, животне средине и многих других области јавног дјеловања.

Additional notes and information

Женске невладине организације су најпознатије по двије различите, али често међусобно повезане врсте активности: пружање услуга женама у невољи и организовање јавног заговарања и јавних кампања у потрази за друштвеном трансформацијом потребном за постизање родне равноправности. НВО су такође активне у широком спектру других специјализованих улога као што су изградња паритетне демократије, рјешавање сукоба, анализа политике, истраживање и пружање информација. НВО су кључни партнери влада у тежњи за родном равноправношћу. Представљањем ставова својих чланица о питањима релевантним за родну равноправност, давањем приједлога или сугестија, сарадњом на одређеним пројектима, истраживањем стварних проблема или, у контексту медија, давањем видљивости и легитимитета питањима родне равноправности, НВО имају улогу у постизању родне равноправности, коју државе морају да цијене и подстичу.