Description

toestand van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en sociaal welzijn met betrekking tot seksualiteit; dit is meer dan de afwezigheid van ziekten, stoornissen en gebreken

Additional notes and information

Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en prettige en veilige seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en in stand te houden moeten de seksuele rechten van alle mensen worden gerespecteerd, beschermd en nageleefd.