Description

de door iedere persoon diep gevoelde interne en individuele ervaring van gender, die al dan niet kan corresponderen met de sekse die hem of haar bij de geboorte is toegewezen, met inbegrip van het persoonlijke gevoel van het lichaam (dat, indien vrijelijke gekozen, kan inhouden wijziging van de lichamelijke verschijning of functie door medisch, operatief of ander ingrijpen) en andere uitingen van gender, zoals de wijze van kleden, spreken en gebaren