Description

schopnost instituce plnit své závazky, pokud jde o genderový mainstreaming, a schopnost odhalovat a řešit potíže spojené s jejich realizací

Additional notes and information

Tvoří ji soubor funkčních podmínek, jež umožňují vypracovávat a uvádět do praxe účinnější programy.