Description

potencial institucije, da izpolni svoje zaveze glede integracije načela enakosti spolov in njena sposobnost za prepoznavanje in reševanje težav v zvezi z izvajanjem te zaveze

Additional notes and information

Taka zmogljivost vključuje niz funkcionalnih pogojev, ki omogočajo oblikovanje in izvajanje učinkovitejših programov.