Description

potențialul unei instituții de a aplica angajamentele sale de integrare a perspectivei de gen și capacitatea de a identifica și rezolva problemele legate de implementarea acestora.

Additional notes and information

Acest tip de capacitate instituţională implică un set de condiții funcționale care permit elaborarea și implementarea unor programe mai performante.