Description

uiting door mensen van hun genderidentiteit, en die welke door anderen wordt waargenomen

Additional notes and information

Gewoonlijk proberen mensen hun genderexpressie of -presentatie te laten matchen met hun genderidentiteit/identiteiten, ongeacht de sekse die ze bij hun geboorte meekregen.