Šiame leidinyje paprastai ir suprantamai apibendrinami pagrindiniai pastaruosius trejus metus instituto vykdytos veiklos, susijusios su sintetinio lyčių lygybės mato– Lyčių lygybės indekso– rengimu, rezultatai.

View the Gender Equality Index

Downloads